Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Zásadní změny v pohybu přímých zahraničních investic v rozvojových regionech od počátku třetího tisíciletí do roku 2012.

Autor práce: Reitmajer, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Karpová, Eva
Osoba oponující práci: Hnát, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zásadní změny v pohybu přímých zahraničních investic v rozvojových regionech od počátku třetího tisíciletí do roku 2012.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce analyzuje trendy toků přímých zahraničních investic v rozvojových regionech v období od roku 2000 do roku 2012. Důraz je kladen na změny, které byly způsobeny globální ekonomickou krizí v roce 2008. První část je věnována charakteristice PZI a jejich dopadům na hostitelskou ekonomiku. V druhé části je popsán vývoj toků PZI od roku 2000 do roku 2007, to jak z celosvětového hlediska, tak v jednotlivých rozvojových regionech. Třetí část se zabývá analýzou dopadů ekonomické krize na toky PZI a zachycenými trendy, ke kterým v důsledku krize došlo v rozvojových zemích.
Klíčová slova: rozvojové země; PZI; ekonomická krize; přímé zahraniční investice

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zásadní změny v pohybu přímých zahraničních investic v rozvojových regionech od počátku třetího tisíciletí do roku 2012.
Překlad názvu: Fundamental changes in foreign direct investment flows in developing countries from the beginning of the third millennium to 2012
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis analyses trends of foreign direct investment flows in developing countries during the period from 2000 to 2012. It emphasizes on changes caused by global economic crisis in 2008. First chapter is dedicated to theoretical characteristics of FDI and its impact on host economy. The second chapter describes FDI flows from 2000 to 2007, both from global point of view and in particular developing regions. Third chapter is focused on analysis of economic crisis impact on FDI flows and description of trends in developing countries occured as a result of crisis.
Klíčová slova: developing countries; FDI; economic crisis; foreign direct investment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 6. 2012
Datum podání práce: 2. 5. 2013
Datum obhajoby: 22.01.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce38181_xreij10.pdf [927,29 kB]
Oponentura34595_hnatp.pdf [64,48 kB]
Hodnocení vedoucího38181_karpova.pdf [61,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/38181/podrobnosti