How Does the New Keynesian Phillips Curve Forecast the Rate of Inflation in the Czech Economy?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
How Does the New Keynesian Phillips Curve Forecast the Rate of Inflation in the Czech Economy?
Překlad názvu:
Jak nová keynesiánská phillipsova křivka odhaduje míru inflace v české ekonomice?
Autor práce:
Dřímal, Marek
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pošta, Vít
Osoba oponující práci:
Čadil, Jan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato analýza se zabývá fenoménem nové keynesiánské phillipsovy křivky - jejím vznikem z teorie reálného hospodářského cyklu a DSGE modelů zakomponováním nominálním rigidit, jejími různými specifikacemi a empirickými problémy. Odhady na českých makroekonomických datech metodou zobecněných momentů ukazují, že hybridní novou keynesiánskou phillipsovu křivku používající jako řídící proměnné poměr příjmu práce a reálné mzdové náklady lze považovat za model, který je vhodný pro popis inflace v České republice. V porovnání s jinými analýzami, které odhadují novou keynesiánskou křivku na amerických datech, vykazuje inflační proces v České republice větší vliv vzadhledícího chování.
Klíčová slova:
metoda zobecněných momentů; inflace; nová keynesiánská phillipsova křivka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 11. 2011
Datum podání práce:
15. 5. 2012
Datum obhajoby:
12.02.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34796_xdrim03.pdf [1,25 MB]
Oponentura:
34970_cadil.pdf [359,46 kB]
Hodnocení vedoucího:
34796_postav.pdf [261,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34796/podrobnosti