Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Slevy v účetnictví

Autor práce: Mervartová, Andrea
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pelák, Jiří
Osoba oponující práci: Vácha, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Slevy v účetnictví
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou zachycení různých typů obchodních slev v účetnictví a jejich daňovými dopady. Obsahem práce jsou konkrétně bonusy, skonta, dárky k nákupu navíc zdarma, věrnostní programy a pobídky v nájemních vztazích. Alternativní možná řešení těchto zvýhodnění v účetnictví jsou uvedena s ohledem na platnou českou účetní legislativu a Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS). Práce je doplněna modelovými příklady, kde je účetní řešení naznačeno z pohledu poskytovatele i příjemce zvýhodnění.
Klíčová slova: IFRS; daně; účetnictví; pobídka; skonto; bonus; sleva

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Slevy v účetnictví
Překlad názvu: Discounts in accounting
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis deals with the problems identifying the various types trade discounts in accounting and tax implications. The content of the thesis are specifically bonuses, discounts, gifts with purchase extra for free, loyalty programs and incentives in rental relationships. Alternative solutions to these advantages in accounting are given with regard to the current Czech accounting legislation and International Financial Reporting Standards (IFRS). The thesis is supplemented by modeling examples, where the accounting solution suggested from the perspective of the provider and the recipient advantage.
Klíčová slova: IFRS; taxation; accounting; incentive; bonus; discount; reduction

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 11. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 05.02.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce41688_xmera04.pdf [1,65 MB]
Oponentura34738_xvacp04.pdf [1,86 MB]
Hodnocení vedoucího41688_pelak.pdf [96,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/41688/podrobnosti