Value-at-Risk ako základ moderného riadenia rizík

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Value-at-Risk ako základ moderného riadenia rizík
Autor práce:
Grešlík, Tomáš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Čech, Tomáš
Osoba oponující práci:
Langer, Miroslav
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
The thesis discusses a relatively modern method of measuring market risk - Value at Risk, which is widely used in the area of risk management. The thesis in the first section deals with risk, particularly financial risk and its dividing. The aim of the second section is to familiarize the reader with the concept of Value at Risk, why and where Value at Risk is used, what are the advantages and disadvantages. This section also includes methods of calculating Value at Risk. Third section contains practical part which analyzes input data and demonstrates application of different methods of calculation. The section also includes verification of the calculation model used.
Klíčová slova:
Risk management; Risk; VaR; Value at Risk

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 12. 2011
Datum podání práce:
31. 1. 2014
Datum obhajoby:
05.02.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
35250_xgret00.pdf [354,92 kB]
Oponentura:
35212_xlanm18.pdf [197,09 kB]
Hodnocení vedoucího:
35250_xcect02.pdf [267,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/35250/podrobnosti