Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vedení účetnictví o financování volební kampaně dle zákona o přímé volbě prezidenta s důrazem na výklad základních účetních pojmů v kontextu tohoto zákona

Autor práce: Galuška, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Takáčová, Hana
Osoba oponující práci: Nováková, Štěpánka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vedení účetnictví o financování volební kampaně dle zákona o přímé volbě prezidenta s důrazem na výklad základních účetních pojmů v kontextu tohoto zákona
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá interpretací základních účetních pojmů v kontextu zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů. Cílem práce je interpretovat základní účetní pojmy pomocí poznatků teorie účetnictví a konfrontovat je s pravidly financování volební kampaně dle zákona o volbě prezidenta republiky. Konkrétně se jedná o problematiku volebního výboru jako účetní jednotky a financování volební kampaně jako předmětu účetnictví. Obsahem této práce je interpretace právní normy, proto se část práce věnuje též teorii práva a metodám interpretace právní normy.
Klíčová slova: účetnictví; volba prezidenta republiky; volební kampaň

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vedení účetnictví o financování volební kampaně dle zákona o přímé volbě prezidenta s důrazem na výklad základních účetních pojmů v kontextu tohoto zákona
Překlad názvu: Accounting for financing of election campaign under the presidential election act with focus on interpretation of the essential accounting terms
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the interpretation of the essential accounting terms within the context of the act No. 275/2012 Sb., on the election of the president of republic and change of other acts. The aim of the thesis is to interpret the essential accounting terms according to the accounting theory and law and to confront the terms with the rules of financing of the election campaign given by the act. It addresses specifically the issue of election committee as an accounting entity and financing of the election campaign as an object of accounting. One of the methods used in the thesis is also interpretation of the legal rules; therefore part of the thesis contains legal theory and methods of the legal interpretation.
Klíčová slova: election of the president of the Czech Republic; accounting; election campaign

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 3. 2013
Datum podání práce: 13. 1. 2014
Datum obhajoby: 04.02.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce42403_xgalp00.pdf [345,26 kB]
Oponentura30229_stepnov.pdf [152,59 kB]
Hodnocení vedoucího42403_takacova.pdf [89,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/42403/podrobnosti