Spojené státy americké a Mnichovská dohoda

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Spojené státy americké a Mnichovská dohoda
Autor práce:
Lukeš, Jakub
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Johnson, Zdenka
Osoba oponující práci:
Soukup, Jaromír
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Ve své diplomové práci přináším analýzu Mnichovské dohody a československé krize z perspektivy Spojených států amerických. Mou snahou je vytvořit ucelený obraz bilaterálních vztahů Československa a Spojených států amerických před a po podpisu Mnichovské dohody. V diplomové práci se zabývám diplomatickými a ekonomickými vztahy Československa a Spojených států amerických v období mezi lety 1936-1938/1939. Úvodní část diplomové práce je věnována fenoménu izolacionismu a jeho vlivu na formování zahraniční politiky Spojených států amerických. Hlavním bodem analýzy je postoj americké veřejnosti k československé krizi a k Mnichovské dohodě samotné. Hlavní hypotézou mé práce je tvrzení, že Spojené státy hrály zásadní roli v československé krizi, která předcházela podpisu Mnichovské dohody. Hledám odpovědi na otázky: Jak se stavěla většinová společnost k československé krizi? Jaká byla reakce vlády Spojených států na československou krizi a následně na mnichovskou dohodu? Jaký zastával F. D Roosevelt názor vůči Československu v souvislosti s čs. krizí? Odpovědi na své otázky nalézám na základě zkoumání vydaných a nevydaných pramenů, odborné literatury a především na základě dobového tisku. Práce dokázala, že Spojené státy americké se účastnili událostí, které předcházeli podpisu Mnichovské dohody.
Klíčová slova:
Československá krize roku 1938; izolacionismus; diplomatické vztahy, 1936-1938/1939; Československo; Mnichovská dohoda; Spojené státy americké

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářské a politické dějiny 20. století
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic History
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 11. 2012
Datum podání práce:
30. 6. 2013
Datum obhajoby:
26.03.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
40310_xlukj20.pdf [1,05 MB]
Oponentura:
35068_souj01.pdf [351,13 kB]
Hodnocení vedoucího:
40310_jerz01.pdf [348,79 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/40310/podrobnosti