Energetická bezpečnosť v regióne Južného Kaukazu (Arménsko ako bezpečnostná výzva)

Autor práce: Ďuraňa, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Osoba oponující práci: Knotková, Vladimíra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Energetická bezpečnosť v regióne Južného Kaukazu (Arménsko ako bezpečnostná výzva)
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Práca sa zaoberá problematikou energetickej bezpečnosti v geopoliticky strategickom regióne Južného Kaukazu. Zameriava sa na analýzu vývoja energetickej politiky v jednotlivých krajinách regiónu od rozpadu Sovietskeho zväzu a na základe toho určuje za najdôležitejšiu bezpečnostnú výzvu: Arménsko. Táto výzva vyplýva z potreby vyvažovať vplyv vonkajších aktérov v regióne a riešiť dlhotrvajúce regionálne konflikty, ktoré by nielen prispeli k stabilite regiónu, ale aj pomohli naplno využiť potenciál regiónu ako dôležitého tranzitného koridoru pre kaspické a iránske energetické zdroje.
Klíčová slova: geopolitika; Južný Kaukaz; energetická politika; energetická bezpečnosť; zemný plyn; ropa

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Energetická bezpečnosť v regióne Južného Kaukazu (Arménsko ako bezpečnostná výzva)
Překlad názvu: Energy security in the South Caucasus region (Armenia as security challenge)
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The thesis deals with the issue of energy security in geopolitically strategic region of South Caucasus. The focus is on analyzing the development of energy policy in the individual countries of the region since the collapse of the Soviet union. On this basis is determined the most important security challenge: Armenia. This challenge results from the need to counteract the influence of external actors in the region and to address long-standing regional conflicts that would contribute not only to the stability of the South Caucasus, but also help to fully realize the potential of the region as an important transit corridor for Caspian and Iranian energy resources.
Klíčová slova: natural gas; energy policy; energy security ; South Caucasus; oil; geopolitics

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2013
Datum podání práce: 25. 4. 2014
Datum obhajoby: 11.06.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce44250_xdurt03.pdf [1,53 MB]
Oponentura37096_knotkova.pdf [62,63 kB]
Hodnocení vedoucího44250_dubskyz.pdf [61,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/44250/podrobnosti