Foreign direct investment vs. development assistance as tools of foreign policy: Chinese policy in Africa

Autor práce: Květová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kratochvíl, Petr
Osoba oponující práci: Knotková, Vladimíra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Foreign direct investment vs. development assistance as tools of foreign policy: Chinese policy in Africa
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This thesis examines Chinese foreign direct investments in Sub-Saharan Africa and their influence on Chinese foreign policy on the continent between the years 2004 and 2010. It is often believed that oil and raw materials are the principal determinants of Chinese investments in Africa. However, this research suggests that even though there exists strong correlation between the existence of reserves of raw materials and FDI distribution, such motivation is not the only one. Pragmatism, manifested by the Chinese government in FDI allocation, can lead the People's Republic to invest in controversial countries with bad governance like Sudan. China is then forced to keep closer relations with such countries and thus promote their stability to protect its investments. Tools of such efforts include foreign policy, closer cooperation on multilateral level, which includes establishment of Forum on China-Africa Cooperation, and foreign aid.
Klíčová slova: raw materials; Sub-Saharan Africa; FDI

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 1. 2013
Datum podání práce: 20. 5. 2014
Datum obhajoby: 05.06.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce40854_xkvel00.pdf [1,26 MB]
Oponentura35844_knotkova.pdf [62,85 kB]
Hodnocení vedoucího40854_kratochp.pdf [60,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/40854/podrobnosti