Peněžní iluze a utopené náklady

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Peněžní iluze a utopené náklady
Autor práce:
Javor, Matúš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Musil, Martin
Osoba oponující práci:
Dvořák, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bachelor thesis on the topic Money Illusion and Sunk Costs deals with irrational behaviour of individuals, or more precisely with effects, which cause such behaviour. Namely, it is the case of phenomenons of money illusion and taking sunk costs into account. The main purpose of the thesis is to summarize theoretical knowledge about the phenomenons and subsequently, using the experiment, apply and verify gained theoretical knowledge on representative sample of individuals.
Klíčová slova:
cognitive dissonance ; money illusion ; money; prospect theory; inflation; experiment ; sunk costs effect ; sunk costs ; anchoring; framing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 4. 2013
Datum podání práce:
25. 4. 2014
Datum obhajoby:
03.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42877_xjavm03.pdf [1,28 MB]
Oponentura:
35974_dvorakji.pdf [137,89 kB]
Hodnocení vedoucího:
42877_musil.pdf [89,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42877/podrobnosti