Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Framework RichFaces

Autor práce: Kořistková, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíčková, Jarmila
Osoba oponující práci: Válková, Jana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Framework RichFaces
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá důkladnou analýzou a ohodnocením komponentového frameworku JBoss Richfaces s ohledem na jeho konkrétní silné a slabé stránky. Framework je zkoumán jak z teoretického, tak z praktického hlediska. Mimo to je podroben komparativní analýze, která vztahuje jeho vlastnosti k ostatním produktům podobného zaměření, které se na trhu vyskytují. Kromě teoretického pozadí problému a detailního objasnění problematiky zahrnuje práce také praktickou část, která se skládá z plnohodnotné referenční aplikace s fragmenty komentovaného kódu a důkladného vysvětlení praktického využití frameworku.
Klíčová slova: JavaServer Faces; Komponentový framework; vývoj webových aplikací

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Framework RichFaces
Překlad názvu: The RichFaces Framework
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis is concerned with an in-depth analysis and evaluation of the JBoss RichFaces component framework with regards to its particular strengths and weaknesses. The framework is examined both from the theoretical and practical point of view and also subjected to comparative analysis with other similar products on the market. Apart from the theoretical background and profound subject explanation, the practical part of the thesis offers a full-fledged referential application with fragments of commented code and thorough exploration of the framework's professional usage.
Klíčová slova: Component framework; Web Application Development; JavaServer Faces

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2013
Datum podání práce: 7. 5. 2014
Datum obhajoby: 24.06.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce41608_xkorb05.pdf [1,92 MB]
Veřejná příloha9549_xkorb05.zip [62,44 MB]
Oponentura35563_Válková.pdf [181,68 kB]
Hodnocení vedoucího41608_pavjar.pdf [180,32 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/41608/podrobnosti