Impacts of China´s Economic Engagement in Sub-Saharan Africa

Autor práce:
Kešelj, Nina
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Stuchlíková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Pavlík, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Impacts of China´s Economic Engagement in Sub-Saharan Africa
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
There has been a significant upsurge in the Sino-African economic cooperation from the turn of the century. The master thesis analyzes the impacts of the growing role of China in the Sub-Saharan region in an attempt to determine, if it contributes to economic growth and development of the regional economies. In order to unpack the potential outcomes of the expanding Sino-African economic cooperation, Chinese trade and outward foreign investment are analyzed in terms of structure, dynamics and geographic distribution. Where possible, the thesis provides a comparison with the practices of the traditional partners, mainly Western European countries and the United States, in order to determine, if China represents a genuinely different partner that contributes to development of the region, or its activities are no more than a mere continuation of the little successful practices of the traditional partners. As the motives of the Chinese presence in the continent have considerably changed over time, the thesis concentrates on the period of 2000s, providing an insight into most significant changes that have come with the Chinese 'going-out' strategy initiated in 1999. Finally, the thesis tries to identify the potential global outcomes of the intensifying South-South cooperation.
Klíčová slova:
South-South Cooperation; Africa; China

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of International Relations

Název katedry:
Department of World Economy

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 3. 2012

Datum podání práce:
12. 5. 2013

Datum obhajoby:
10.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
37208_xkesn00.pdf [2,29 MB]

Veřejná příloha:
9584_xkesn00.xlsx [79,31 kB]

Oponentura:
36490_qpavp02.pdf [64,98 kB]

Hodnocení vedoucího:
37208_stuchliz.pdf [63,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/37208/podrobnosti