Cestovní ruch bez bariér

Autor práce: Roudnická, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Netková, Jarmila
Osoba oponující práci: Celerýnová, Barbora

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Cestovní ruch bez bariér
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je zmapovat a popsat současnou situaci v oblasti bezbariérového cestovního ruchu v Libereckém kraji a poskytnout tak handicapovaným osobám podrobné informace a ucelený přehled o bezbariérové přístupnosti kulturních památek, kulturních zařízení, přírodních oblastí, dopravy, ubytovacích a stravovacích zařízení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje charakteristice klíčových pojmů, kterými jsou cestovní ruch, sociální cestovní ruch, cestovní ruch pro všechny, bezbariérový cestovní ruch a bezbariérový přístup. Praktická část se zaměřuje na samotnou analýzu bezbariérového cestovního ruchu v Libereckém kraji.
Klíčová slova: bezbariérový přístup; bezbariérový cestovní ruch; handicapovaná osoba

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Cestovní ruch bez bariér
Překlad názvu: Tourism without barriers
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main aim of the bachelor thesis is to analyse and describe the opportunities of accessible tourism in the Liberec Region. It provides the comprehensive overview of barrier free accessibility of cultural monuments, cultural facilities, natural areas, transport, accommodation and food and beverage facilities for handicapped people. Thesis is divided into two parts. The first one is theoretical, where terms like tourism, social tourism, tourism for all, accessible tourism and free barrier access are explained. The practical part is focused on the analysis of accessible tourism in the Liberec Region.
Klíčová slova: barrier free accessibility; accessible tourism; handicapped people

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2013
Datum podání práce: 5. 5. 2014
Datum obhajoby: 11.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce44449_xroua05.pdf [1,09 MB]
Oponentura37303_Celerýnová.pdf [131,02 kB]
Hodnocení vedoucího44449_netkova.pdf [62,97 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/44449/podrobnosti