Značky kvality potravin

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Značky kvality potravin
Překlad názvu:
Brand of qulity for food
Autor práce:
Partynglová, Hana
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Hykš, Ondřej
Osoba oponující práci:
Kořánová, Helena
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this thesis is to define the concepts of food quality and brand quality. The thesis provides an overview of the current status of the most important and famous quality brands in the food market in the Czech Republic. The thesis maps about the quality of food and the perception of quality brands for food among czech consumers via a questionnaire. Write recommendation for consumers and producers. Results showed that the most important factor when choosing food is flavor. The most famous brand of quality is Klasa. The results showed low consumer awareness of quality brands.
Klíčová slova:
RASFF; food safety; HACCP; food quality; foodstuffs; brand of quality

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 10. 2013
Datum podání práce:
15. 5. 2014
Datum obhajoby:
09.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44945_xparh04.pdf [2,53 MB]
Oponentura:
36996_koranova.pdf [427,68 kB]
Hodnocení vedoucího:
44945_xhyko01.pdf [327,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44945/podrobnosti