Vliv sociální politiky státu na porodnost

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv sociální politiky státu na porodnost
Autor práce:
Filikarová, Zuzana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Šimková, Martina
Osoba oponující práci:
Fučíková, Simona
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of my bachelor's thesis is to provide an overview of a birth rate development in the European countries - in the Czech Republic, France and Sweden in a period of 20 years (1990 - 2010). The work includes individual characteristics of the state social policy of the population, history of the birth rates and a demographic projection for a future. The thesis is an attempt to outline the potential improvement of social policy with a focus on a family policy, so that the population drop of the Czech republic's citizens might be avoided in the future. Furthermore, the development of countries family policies where the birth rate is on a desired level and from which the Czech Republic could draw the inspiration is described. The conclusion of the thesis contains several suggestions how the family policy could develop in the future.
Klíčová slova:
family policy; total fertility ; birth rate ; social policy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Demography
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 4. 2014
Datum podání práce:
15. 5. 2014
Datum obhajoby:
26.01.2016

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47528_xfilz00.pdf [1,42 MB]
Oponentura:
37389_xfucs00.pdf [175,25 kB]
Hodnocení vedoucího:
47528_xsimm53.pdf [180,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47528/podrobnosti