Komparace AC a výběrového pohovoru v procesu výběru zaměstnanců do bankovní instituce

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparace AC a výběrového pohovoru v procesu výběru zaměstnanců do bankovní instituce
Autor práce:
Hovorková, Denisa
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Němec, Otakar
Osoba oponující práci:
Peterská, Zuzana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce Komparace AC a výběrového pohovoru v procesu výběru zaměstnanců do bankovní instituce se zaměřuje na porovnání finanční, časové a organizační náročnosti těchto dvou metod. Teoretická část definuje základní pojmy jako výběr zaměstnanců, Assessment centrum a výběrový pohovor. Praktická část porovnává proces náboru do bankovní instituce na obchodní pozici. Práce udává časovou osu jednotlivých metod, definuje zainteresované zaměstnance v jednotlivých procesech, hodnotí procesy z hlediska nákladů a v závěru porovnává výsledky z výběrového pohovoru konaného v rámci AC s výsledky v celém AC.
Klíčová slova:
výběrový pohovor; metody výběru zaměstnanců; Assessment centrum

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparace AC a výběrového pohovoru v procesu výběru zaměstnanců do bankovní instituce
Překlad názvu:
Comparison of AC and selection interview in process of employee selection in bank
Autor práce:
Hovorková, Denisa
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Němec, Otakar
Osoba oponující práci:
Peterská, Zuzana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The dimploma thesis Comparison of AC and selection interview in process of employee selection in a bank institution is focused on comparison of financial, time and organizational difficulties of these two methods. The theoretic part defines basic terms as employee selection, Assessment Centre and selection interview. The Practical part compares process of selection in a bank institution for business positions. The thesis states time frame of each of the methods, defines invovled employees in processes, evaluates the processes according to costs and in the end copares results from selection interview which took place during AC and the overall results from AC.
Klíčová slova:
Assessment centre; methods of selection; selection interview

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 11. 2013
Datum podání práce:
20. 5. 2014
Datum obhajoby:
03.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45574_xhovd00.pdf [765,37 kB]
Oponentura:
36971_Peterská.pdf [426,39 kB]
Hodnocení vedoucího:
45574_nemeco.pdf [327,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45574/podrobnosti