Digital Marketing and Social Media in a Crowd Funding Campaign

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Digital Marketing and Social Media in a Crowd Funding Campaign
Autor práce:
Malec, Etienne
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Král, Petr
Osoba oponující práci:
Karlíček, Miroslav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The goal of this thesis is to investigate the key success factors in the digital marketing approach used for campaigns done on crowdfunding platforms, and how it will change influence the decisions of the crowd to invest in a project. Regarding the structure of this thesis, we will firstly explain in details what are the roots of the crowdfunding, describe the different type of platforms and in which context they are used. In the second and third part, we will see how crowdfunding represent a boost for the entrepreneurial initiative and how digital marketing is influencing the process of a raising fund campaign. Finally, thanks a research that has been conducted on 46 respondents, we will analyze the behavior of the crowd regarding the marketing approach used by crowdfunders. As findings, we can state that a crowdfunder must establish a project with a substantial quality content that will pull the crowd toward the project, and choose the right approach in selecting an adapted crowdfunding platforms and rewards.
Klíčová slova:
content marketing; digital marketing; Crowd-funding; crowd-funder; crowd-sourcing; social media

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 11. 2013
Datum podání práce:
15. 5. 2014
Datum obhajoby:
17.02.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45505_xmale13.pdf [1,65 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45505/podrobnosti