The Importance of Sustainable Development: Perception of Corporate Social Responsibility and its Impact on Czech Consumers' Purchase Behaviour.

Autor práce: Štěpánková, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Osoba oponující práci: Cook, Gina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: The Importance of Sustainable Development: Perception of Corporate Social Responsibility and its Impact on Czech Consumers' Purchase Behaviour.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: Corporate social responsibility (CSR) has been receiving a considerable attention from researchers in recent years, especially with regard to consumers' perception. This thesis is exploring perception of corporate social responsibility among Czech consumers and aims to discover whether or not it has an impact on them while purchase decision making. Czech consumers appear to have an interest in CSR but they are generally little informed about organizational CSR activities. Moreover, findings showed that low awareness and trust determine high scepticism among Czech consumers towards CSR activities. Eventually, even though Czech consumers generally wish to support socially responsible organizations, they perceive CSR as rather peripheral factor of purchase since they prioritize traditional purchase factor such as price and quality.
Klíčová slova: perception ; CSR; Corporate Social Responsibility; purchase behaviour; consumer

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 9. 2013
Datum podání práce: 15. 5. 2014
Datum obhajoby: 17.02.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce43811_xstez21.pdf [1,43 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/43811/podrobnosti