Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Regionální analýza nezaměstnanosti v ČR z pohledu kohezní politiky

Autor práce: Kostrba, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Wokoun, René
Osoba oponující práci: Krejčová, Nikola

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Regionální analýza nezaměstnanosti v ČR z pohledu kohezní politiky
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem diplomové práce je regionální analýza nezaměstnanosti v České republice a posouzení dopadů kohezní politiky Evropské unie na nezaměstnanost na úrovni jednotlivých regionů soudržnosti České republiky. Teoretická část zahrnuje základní popis kohezní politiky ve třech programových obdobích a pojmy týkající se nezaměstnanosti. Praktická část je zaměřena na regionální analýzu nezaměstnanosti a jednotlivých disparit mezi regiony. Zkoumány jsou regiony z hlediska vybraných ukazatelů nezaměstnanosti, vybraných ekonomických ukazatelů a ukazatelů týkajících se kohezní politiky. Závěr práce přináší shrnutí a vyhodnocení ukazatelů týkajících se nezaměstnanosti a kohezní politiky.
Klíčová slova: regionální analýza; kohezní politika; nezaměstnanost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Regionální analýza nezaměstnanosti v ČR z pohledu kohezní politiky
Překlad názvu: The regional analysis of unemployment in the Czech republic from the perspecitve of cohesion policy of the European union
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this diploma is the analysis of regional unemployment in the Czech Republic and examination which has cohesion policy of the European union to the unemploement rate at the level of individual regions in the Czech republic. The theoretical part includes basic description of cohesion policy in three programming periods and conceptions relevants to unemployement. Practical part is focused to analysis of regional unemployment and diferences between regions. The regions are examined from individual indicators of unemployment, individual economics indicators and indicators relevant to cohesion policy. The last part includes summary and interpretation of uenmployment indicators and cohesion policy indicators.
Klíčová slova: regional analysis; cohesion policy; unemployment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 5. 2013
Datum podání práce: 20. 12. 2013
Datum obhajoby: 23.06.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce43061_xkoso09.pdf [2,66 MB]
Oponentura37506_xstan01.pdf [341,47 kB]
Hodnocení vedoucího43061_wokoun.pdf [399,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/43061/podrobnosti