Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Chudoba během Great Society - americká výhra ve válce na domácím poli?

Autor práce: Peterka, Šimon
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Johnson, Zdenka
Osoba oponující práci: Fabianková, Klára

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Chudoba během Great Society - americká výhra ve válce na domácím poli?
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá programem Války proti chudobě, který prezident Lyndon Baines Johnson vyhlásil v rámci své koncepce Velké společnosti v šedesátých letech 20. století v USA. Hlavním cílem práce je analyzovat zavedené programy na boj proti chudobě a zhodnotit jejich dopad na chudou i nechudou část americké společnosti. Během Johnsonovy vlády absolutní chudoba ve Spojených státech prokazatelně klesla, relativní chudoba však zůstala téměř nezměněna. Ukazatele absolutní chudoby také mohl z velké části ovlivnit hospodářský růst. Několik demografických skupin však z Johnsonovy snahy bezesporu profitovalo a řada zavedených programů zůstává populární dodnes.
Klíčová slova: Válka proti chudobě; Lyndon Johnson; Velká společnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářských dějin
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Chudoba během Great Society - americká výhra ve válce na domácím poli?
Překlad názvu: Poverty during Great Society - American victory in a war on their home soil?
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with the program of War on Poverty declared by president Lyndon Baines Johnson as part of his vision of the Great Society in the sixties in the United States. The main objective of this thesis is to analyze the estabilished programs to fight poverty and evaluate their impact on the poor and nonpoor parts of the American society. Absolute poverty in the United States demostrably fell during Johnson's presidency but relative poverty remained largely unaffected. Absolute poverty indicators could have also been affected by economic growth. Several demographical groups undoubtedly profited from Johnson's programs, though, and many programs remain popular to this day.
Klíčová slova: Great Society; War on Poverty; Lyndon Johnson

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic History
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 3. 2014
Datum podání práce: 23. 5. 2014
Datum obhajoby: 25.06.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce47080_xpets13.pdf [659,45 kB]
Oponentura37589_fabk01.pdf [393,93 kB]
Hodnocení vedoucího47080_jerz01.pdf [406,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/47080/podrobnosti