Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Návrh uživatelského rozhraní webové aplikace

Autor práce: Vilémová, Eva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Osoba oponující práci: Novák, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh uživatelského rozhraní webové aplikace
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou návrhu uživatelských rozhraní. Jejím cílem je představit pojem uživatelského rozhraní, jeho typy a pojem uživatele rozhraní včetně definování základních potřeb uživatele, které na rozhraní klade. Dále tato práce seznamuje čtenáře s pojmem Human Computer Interaction a předkládá základní pravidla a postupy tvorby uživatelských rozhraní. Tyto následně v praktické části aplikuje v návrh konkrétního uživatelského rozhraní webové aplikace pro benchmarkingové srovnávání strategií cestovního ruchu vybraných regionů. Závěrem je navržené rozhraní otestováno a na jeho základě jsou předložena konečná doporučení a návrhy na vytvoření uživatelského rozhraní pro tuto aplikaci.
Klíčová slova: uživatel; design; paper prototyping; Human Computer Interaction; testování; webová aplikace; uživatelské rozhraní

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra exaktních metod
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Návrh uživatelského rozhraní webové aplikace
Překlad názvu: User Interface Design Web Applications
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with the problem of user interface design. The goal of this thesis is to introduce the concept of the user interface, its types and terms of user interface including defining basic needs of the user related to this interface. Furthermore, this thesis introduce to reader concept of Human Computer Interaction and presents the basic rules and procedures of creating the user interface. These rules and procedures are in practical part applied to the specific user interface design of web application for benchmarking comparison of particular regions tourism strategies. Final result of this bachelor thesis is specific tested user interface on which bases are submitted final recommendations for creating ideal user interface for this application.
Klíčová slova: user interface; web application; design; paper prototyping; testing; user; Human Computer Interaction

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Exact Methods
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 6. 2013
Datum podání práce: 30. 4. 2014
Datum obhajoby: 09.06.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce43231_xvile01.pdf [2,62 MB]
Veřejná příloha10012_xvile01.pdf [750,46 kB]
Oponentura36714_xnovm132.pdf [677,73 kB]
Hodnocení vedoucího43231_kincl.pdf [81,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/43231/podrobnosti