Dopady kapitálových požadavků Basel II a Basel III na bankovní sektor v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dopady kapitálových požadavků Basel II a Basel III na bankovní sektor v ČR
Autor práce:
Čechura, Jakub
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Matejašák, Milan
Osoba oponující práci:
Špániková, Kateřina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The goal of this bachelor thesis is the analysis of regulatory framework Basel II and Basel III with the focus on their impact on the Czech banking sector. Firstly it is focused on the development of the capital adequacy rules till the emergence of Basel II. Basel II and its three-pillar structure, which consists of minimum capital requirements, supervisory and market discipline are analysed then. When shortcomings of Basel II are mentioned, it is proceeded to introducing the new regulatory framework Basel III. The innovations of Basel III lie in the enhanced quality of regulatory capital and the setting up of new capital requirements. The last part of the thesis focuses on the compliance with the capital requirements of the Czech banking sector in the past and the evaluation of its readiness to implement Basel III.
Klíčová slova:
procyclicality; regulatory capital; capital adequacy; Basel Committee on Banking Supervision; capital buffer; Basel III; Basel II

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 11. 2013
Datum podání práce:
31. 5. 2014
Datum obhajoby:
24.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45480_xcecj16.pdf [975,90 kB]
Oponentura:
37843_xspak02.pdf [195,79 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45480/podrobnosti