Elektronický podpis a jeho využití v účetnictví

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Elektronický podpis a jeho využití v účetnictví
Autor práce:
Guzý, Ladislav
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Mejzlík, Ladislav
Osoba oponující práci:
Singerová, Jana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diploma thesis is focused on matters of electronic signatures and their possible usage in accounting and business process. The paper is divided into two parts. Subject of the first part is general analysis of terminology and characteristics of electronic signature, certificates and certification authorities and time stamps, including analysis of strengths and weaknesses of these services. At the end of this theory part are outlined some of the most common choices of using electronic signature in accounting system. In second part are analysed results of research, which was performed by sending questionnaire to a number of randomly chosen companies.
Klíčová slova:
archiving of electronic documents; historical development of electronic signature; electronic signature; certificate; time stamp; hash algorithm; hash; certification authorities; digital signature

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 3. 2013
Datum podání práce:
1. 5. 2014
Datum obhajoby:
10.06.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
42242_xguzl01.pdf [2,64 MB]
Oponentura:
36262_xsinj900.pdf [59,53 kB]
Hodnocení vedoucího:
42242_lmejzlik.pdf [146,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/42242/podrobnosti