Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Interní komunikace v organizaci působící v oblasti kultury

Autor práce: Rogos, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Surynek, Alois
Osoba oponující práci: Siegelová, Romana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Interní komunikace v organizaci působící v oblasti kultury
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce si klade za cíl popsat interní komunikaci v konkrétní zájmové skupině, která působí v oblasti kultury, a vytvořit analýzu efektivity komunikačních kanálů, které jsou v souboru využívány. V práci je nejprve obecně popsána interní komunikace v rámci skupiny. Následně se dívá na situaci do amatérského divadelního spolku "S bojkou v zádech, o.s.". V hlavní části se zabývá pozorováním vybraných komunikačních situací, které vznikaly při přípravě nejnovější divadelní hry, a analýzou dostupných dokumentů. V závěru práce zkoumané jevy vyhodnocuje.
Klíčová slova: divadlo; interní komunikace; zájmová skupina; komunikační kanály

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra psychologie a sociologie řízení
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Interní komunikace v organizaci působící v oblasti kultury
Překlad názvu: Internal communication in an organization active in the field of culture
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Bachelor thesis aims to describe the internal communication in particular interest group, which operates in the field of culture, and create an analysis of the effectiveness of communication channels that are used in the group. The thesis first describes internal communication in group in general. Then looks at the situation in a particular amateur theater group "S bojkou v zádech, o.s.". The main part deals with the observation of selected communication situations that arose during the preparation of the latest play, and analysis of available documents. In conclusion, it evaluates the phenomena studied.
Klíčová slova: interest group; theater; communication channels; internal communication

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2014
Datum podání práce: 30. 5. 2014
Datum obhajoby: 17.06.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce46643_xrogj00.pdf [2,02 MB]
Oponentura38018_Siegelová.pdf [428,16 kB]
Hodnocení vedoucího46643_surynek.pdf [328,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/46643/podrobnosti