Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Současné podnikatelské prostředí Venezuely - dopad na obchod s EU

Autor práce: Hoferek, Matěj
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Osoba oponující práci: Štemberk, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Současné podnikatelské prostředí Venezuely - dopad na obchod s EU
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou současného podnikatelského prostředí Bolívarovské republiky Venezuela a v rámci ní sleduje obchodní vztahy Venezuely s Evropskou unií. Práce je založena na analýze PEST, která se zaměřuje na čtyři oblasti - politické a právní prostředí, ekonomické prostředí, sociálně-kulturní prostředí a technologické prostředí. Popisuje provázanost jednotlivých oblastí podnikatelského prostředí státu a poukazuje na jeho hlavní problémy. Sleduje vývoj současných vztahů s EU a obecně charakterizuje některá opatření k ochraně venezuelského trhu a rizika s nimi spojená.
Klíčová slova: Ropný průmysl; EU; Ochrana trhu; Podnikatelské prostředí; PEST analýza; Venezuela; Inflace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Současné podnikatelské prostředí Venezuely - dopad na obchod s EU
Překlad názvu: The current business environment of Venezuela - the impact on trade with EU
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis analyzes the business environment of the Bolivarian Republic of Venezuela and through that it monitors the current EU-Venezuela trade relations. It is based on the PEST analysis, which focuses on four areas - political and legal environment, economic environment, socio-cultural environment and technological environment. The thesis describes the interdependence of the areas of the business environment of the country and highlights its main problems. It follows the current development of the relations of Venezuela with the EU and generally characterizes certain measures to protect the Venezuelan market and the risks associated with them.
Klíčová slova: Market protection; EU; Inflation Rate; Oil industry; Business environment; PEST analysis; Venezuela

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2012
Datum podání práce: 15. 4. 2013
Datum obhajoby: 11.09.2014
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce39391_xhofm14.pdf [1,30 MB]
Oponentura38725_stej04.pdf [61,77 kB]
Hodnocení vedoucího39391_gullova.pdf [61,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/39391/podrobnosti