Analýza vztahů NATO a Ruska z hlediska energetické bezpečnosti (od východního rozšíření v roce 2004 po vznik nové strategické koncepce NATO)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vztahů NATO a Ruska z hlediska energetické bezpečnosti (od východního rozšíření v roce 2004 po vznik nové strategické koncepce NATO)
Autor práce:
Bartáková, Anna
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Dubský, Zbyněk
Osoba oponující práci:
Kuchařová, Alžběta
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Am of the thesis is to analyze the development of the relations between NATO and Russia since the eastern enlargement of NATO in 2004 until the formation of a New Strategic Concept in 2010 with an emphasis on theenergy diplomacy of Russia in the post-Soviet region.The functioning of Russian energy diplomacy is illustrated by the example of two Ukrainian gas wars. Objective of the thesis is to analyze how is Russia using its energy resources at the bilateral level (especially in the Eastern European region) and its influence towards NATO. There is an instrumental nature in understanding of the energy policy by Russia, which subsequently affects the potential expansion of NATO in the post-Soviet space. The conclusion is that European NATO and the U.S. should seek to maximize the diversification of energy resources to stabilize their negotiating position with the Russians.
Klíčová slova:
energy diplomacy; NATO; Russia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 10. 2013
Datum podání práce:
25. 4. 2014
Datum obhajoby:
17.09.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44336_xbara30.pdf [950,81 kB]
Oponentura:
39170_xkuca08.pdf [66,12 kB]
Hodnocení vedoucího:
44336_dubskyz.pdf [62,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44336/podrobnosti