Proč klesá spotřeba instantních potravin? Analýza determinant poptávky

Autor práce:
Pazdera, Martin
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Koubek, Ivo
Osoba oponující práci:
Špecián, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Proč klesá spotřeba instantních potravin? Analýza determinant poptávky
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Trh instantních potravin zažívá výrazný pokles. V práci zkoumám determinanty poptávky po instantních potravinách. Oligopolní struktura trhu s instantními potravinami mě motivuje ke zkoumání poptávky po instantních potravinách jednoho výrobce. V empirické části práce používám roční a kvartální skenovaná data za prodej instantních potravin na maloobchodním trhu České republiky. Z ročních dat identifikuji trend zdravého stravování jako možnou příčinu poklesu trhu. Z analýzy kvartálních dat usuzuji, že s důchodovou elasticitou -0,6295 jsou instantní potraviny podřadný statek. Oba tyto faktory mohou ovlivňovat stagnující nebo klesající tržby výrobců instantních potravin. Analýza poptávky po produktu jednoho výrobce dokládá silný vztah mezi poptávaným množstvím instantních potravin jednoho výrobce a cenami jeho vlastní i konkurenční produkce. To indikuje, že zvyšování ceny vlastní produkce není optimální strategie ke stabilizaci tržeb výrobce na trhu instantních potravin.
Klíčová slova:
oligopol; časové řady; instantní potraviny; poptávka

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Národohospodářská fakulta

Název katedry:
Katedra ekonomie

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Proč klesá spotřeba instantních potravin? Analýza determinant poptávky
Překlad názvu:
Why Does the Instant Food Consumption Decline? Analysis of Demand Determinants
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
There has been a significant decline in instant food market. I investigate the determinants of demand for instant food in this thesis. Oligopoly market structure motivates me to investigate the demand for instant food produced by particular firm. I use yearly and quarterly scanner data for instant food sales on the retail market in Czech Republic in the empirical part of the thesis. The yearly data analysis finds healthy diet trend as a possible cause of instant food market decline. According to quarterly data analysis I find instant food as an inferior good with income elasticity -0,6295. Both these factors can affect stagnant or decreasing revenues of instant food producers. Analysis of demand for instant food produced by particular firm illustrates strong relation between demanded quantity of producer's instant food and prices of his own and competing production. This indicates that price increase is not an optimal strategy in order to stabilize revenues of instant food producer.
Klíčová slova:
oligopoly; time series; instant food; demand

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Economics

Název katedry:
Department of Economics

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 3. 2014

Datum podání práce:
16. 5. 2014

Datum obhajoby:
08.09.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47033_xpazm07.pdf [2,41 MB]

Oponentura:
39113_xspep04.pdf [416,37 kB]

Hodnocení vedoucího:
47033_koui01.pdf [246,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47033/podrobnosti