Economics of Family: Effect of Air Pollution on Sex of Children

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Economics of Family: Effect of Air Pollution on Sex of Children
Autor práce:
Pažitka, Marek
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Stroukal, Dominik
Osoba oponující práci:
Nikolovová, Pavla
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The Trivers-Willard hypothesis (TWH) states that parents in good conditions will bias the sex ratio toward sons and parents in poor conditions will bias the sex ratio toward daughters. The present study contributes to literature in several ways: a large, general, country population data set (N= 1 401 851) from modern contemporary society; first study in the Czech Republic; an inclusion of air pollution into the TWH estimation; and a more detailed focus on stillbirths. With the natality microdata from the Czech Statistical Office and data concerning the level of air pollution in the Czech Republic from the Czech Hydrometeorological Institute, I analyze if the biological and socio-economics status of mothers and the characteristics of our surroundings (air pollution) affect the sex of children. The results are insignificant or not robust across specifications. I identified three hypotheses which are most likely the reason for the insignificant results: a non-inclusion of the biological and socio-economical status of a father, insufficient diversity or evolutionarily novel environment in the Czech Republic. As a conclusion, the presented evidence suggests that stillbirths are random in the Czech Republic and that the sex ratio is not affected by the socio-economics status of mothers or the characteristics of our surroundings (pollution).
Klíčová slova:
Sex allocation theory; Human population; Sex ratio; Trivers-Willard hypothesis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 11. 2012
Datum podání práce:
31. 5. 2013
Datum obhajoby:
08.09.2014

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
40441_xpazm08.pdf [585,05 kB]
Oponentura:
39118_xnikp01.pdf [311,05 kB]
Hodnocení vedoucího:
40441_xstrd08.pdf [469,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/40441/podrobnosti