Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza projektů realizovaných v rámci ROP Střední Čechy na území obce Rožmitál pod Třemšínem v programovacích obdobích 2004-2006 a 2007-2013

Autor práce: Havlena, Luboš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Říhová, Gabriela
Osoba oponující práci: Jílek, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza projektů realizovaných v rámci ROP Střední Čechy na území obce Rožmitál pod Třemšínem v programovacích obdobích 2004-2006 a 2007-2013
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na regionální rozvoj území, s důrazem na rozvoj konkrétní obce České republiky. Poskytuje ucelený pohled na teoretická východiska regionálního rozvoje a regionální politiku Evropské unie, včetně její konkrétní aplikace na daném území. Analyzuje realizované programy, které byly kofinancovány Evropskou unií v rámci regionálních operačních programů v programovacích obdobích 2004-2006 a 2007-2013. Poté vyhodnocuje jednotlivá programovací období a sumarizuje jejich dopady na rozvoj obce. Analýza je doplněna o SWOT analýzu obce, kde jsou nastíněny slabé a silné stránky územního celku, včetně možných příležitostí rozvoje i hrozeb.
Klíčová slova: Evropská unie; operační program; projekt; regionální rozvoj; obec

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza projektů realizovaných v rámci ROP Střední Čechy na území obce Rožmitál pod Třemšínem v programovacích obdobích 2004-2006 a 2007-2013
Překlad názvu: Analysis of projects implemented within ROP Central Bohemia in the municipality Rožmitál pod Třemšínem the programming periods 2004-2006 and 2007-2013
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis focuses on the regional development of the territory, with particular emphasis on the development of the village Czech Republic. It provides a comprehensive view of the theoretical basis of regional development and regional policy of the European Union, including in particular its application to the territory. The thesis analyzes programs that have been co-financed by the European Union under the regional operational programs in the programming periods 2004-006 and 2007-2013. Then it evaluates each programming period and summarizes their impact on community development. To complete the development of the work is completed by a SWOT analysis of the village, where they outlined the strengths and weaknesses of the territorial unit, including possible development opportunities and threats.
Klíčová slova: regional development; the operation program; the European Union; community; project

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 12. 2014
Datum podání práce: 2. 1. 2015
Datum obhajoby: 27.05.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce50583_xhavl24.pdf [2,00 MB]
Oponentura42552_xjilp05.pdf [240,80 kB]
Hodnocení vedoucího50583_rihg01.pdf [201,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/50583/podrobnosti