Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finančná analýza firmy DHL Information Services (Europe), s.r.o

Autor práce: Pappová, Danica
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Holečková, Jaroslava
Osoba oponující práci: Staňková, Anna

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finančná analýza firmy DHL Information Services (Europe), s.r.o
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Práca sa zaoberá finančnou analýzou spoločnosti DHL Information Services (Europe), s.r.o. v rokoch 2011 a 2012. Primárnym cieľom tejto bakalárskej práce je zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti podľa stanovených kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií. V metodickej časti je definovaný význam finančnej analýzy spolu so základnými metodickými nástrojmi. Aplikačná časť je zameraná na samotnú analýzu jednotlivých ukazovateľov a predikciu pomocou bonitných a bankrotných modelov, pričom samostatná kapitola je venovaná analýze vnútropodnikových výkazov.
Klíčová slova: ukazovatele; finančná analýza; finančná situácia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finančná analýza firmy DHL Information Services (Europe), s.r.o
Překlad názvu: Financial analysis of DHL Information Services (Europe), s.r.o
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The thesis deals with the financial analysis of DHL Information Services (Europe), s.r.o. in years 2011 and 2012. The main goal of this bachelor thesis is the company valuation based on set qualitative and quantitative criteria. Theoretical part defines the aim of financial analysis in addition to basic methodological tools. The focus of the practical part is on the analysis of various financial ratios and bankruptcy prediction models, while one chapter refers to intercompany statements.
Klíčová slova: financial situation; financial ratios; financial analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2014
Datum podání práce: 12. 1. 2015
Datum obhajoby: 03.02.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce49422_xpapd00.pdf [1,26 MB]
Veřejná příloha10788_xpapd00.pptx [483,83 kB]
Oponentura40502_stankova.pdf [140,90 kB]
Hodnocení vedoucího49422_jahol.pdf [145,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/49422/podrobnosti