Důchodová reforma v ČR a demografický vývoj populace

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Důchodová reforma v ČR a demografický vývoj populace
Autor práce:
Vašíčková, Kateřina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Poláková, Olga
Osoba oponující práci:
Brabec, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The paper work is focused on the issue of pension reform, which has been recently made in the Czech Republic. The first part of the paper describes the pension systems, their types and differences among them. Further the work is dedicated to progressive development of the pension system. It is focused on the signifficant changes that were made within the so-called Small and Big pension reform and introduces the versions of the pension reforms of particular political parties based on Bezděk report's conclusion. Further the work analyzes the factors, which have impact on the progress of the pension system with focus on future trens of demographic development. In conclusion the paper work evaluates the fullfilment of the goals set by the government and describes the results, which the reform has brought in two years of its functioning.
Klíčová slova:
pension reform; demographics trends; second pillar; opt-out

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 3. 2014
Datum podání práce:
23. 5. 2014
Datum obhajoby:
29.01.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47264_xvask08.pdf [1,56 MB]
Oponentura:
39989_xbrap20.pdf [211,07 kB]
Hodnocení vedoucího:
47264_polak.pdf [465,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47264/podrobnosti