Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Důchodová reforma v ČR a demografický vývoj populace

Autor práce: Vašíčková, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Poláková, Olga
Osoba oponující práci: Brabec, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Důchodová reforma v ČR a demografický vývoj populace
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku důchodové reformy, která v nedávné době proběhla v České republice. V první části jsou stručně popsány důchodové systémy, jejich typy a rozdíly. Dále se práce věnuje postupnému vývoji penzijního systému. Zaměří se na významné změny, které proběhly v rámci tzv. malé a velké důchodové reformy a představí na základě závěrů Bezděkovy zprávy varianty důchodové reformy jednotlivých politických stran. V další části se práce věnuje analýze faktorů, které ovlivňují vývoj penzijního systému, se zaměřením na tendence demografického vývoje do budoucna. V závěru práce je zhodnoceno naplnění cílů stanovených vládou a jsou popsány výsledky, které reforma přinesla za dva roky svého fungování.
Klíčová slova: druhý pilíř; důchodová reforma; demografický vývoj; opt-out

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Důchodová reforma v ČR a demografický vývoj populace
Překlad názvu: Pension reform in the Czech Republic and demographic development
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The paper work is focused on the issue of pension reform, which has been recently made in the Czech Republic. The first part of the paper describes the pension systems, their types and differences among them. Further the work is dedicated to progressive development of the pension system. It is focused on the signifficant changes that were made within the so-called Small and Big pension reform and introduces the versions of the pension reforms of particular political parties based on Bezděk report's conclusion. Further the work analyzes the factors, which have impact on the progress of the pension system with focus on future trens of demographic development. In conclusion the paper work evaluates the fullfilment of the goals set by the government and describes the results, which the reform has brought in two years of its functioning.
Klíčová slova: pension reform; demographics trends; second pillar; opt-out

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 3. 2014
Datum podání práce: 23. 5. 2014
Datum obhajoby: 29.01.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce47264_xvask08.pdf [1,56 MB]
Oponentura39989_xbrap20.pdf [211,07 kB]
Hodnocení vedoucího47264_polak.pdf [465,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/47264/podrobnosti