The challenge of implementing TPS in the Czech Republic: A study in cross-cultural management

Autor práce: Koža, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brunet-Thornton, Richard
Osoba oponující práci: Bureš, Vladimír

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: The challenge of implementing TPS in the Czech Republic: A study in cross-cultural management
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This master's thesis analyzes the possibilities of implementation of Toyota Production System within Japanese subsidiaries in Czech Republic. It explores the fit between the cultural values of Czech and Japanese management and the values incorporated in the Toyota Production System. In order to conduct the study, 79 companies were contacted, and survey responses from a total of 108 Czech and Japanese employees were collected. Data from the survey show that both Czech and Japanese employees have similar values related to work and neither job satisfaction nor number of conflicts is connected with TPS training. In the conclusion, areas for further research and more detailed elaboration are identified and presented.
Klíčová slova: Management system implementation; Japanese subsidiaries; Cross-cultural management; Toyota Production System

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2014
Datum podání práce: 1. 12. 2014
Datum obhajoby: 03.02.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce46758_xkozm38.pdf [1,21 MB]
Veřejná příloha10711_xkozm38.pdf [68,25 kB]
Veřejná příloha10734_xkozm38.pdf [205,54 kB]
Oponentura40342_Bureš.pdf [71,06 kB]
Hodnocení vedoucího46758_brur00.pdf [253,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/46758/podrobnosti