Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Porovnání znalostí z účetnictví studentů gymnasií a studentů obchodních akademií po absolvování studijního předmětu Účetnictví 1

Autor práce: Chocholoušová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krpálek, Pavel
Osoba oponující práci: Berková, Kateřina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Porovnání znalostí z účetnictví studentů gymnasií a studentů obchodních akademií po absolvování studijního předmětu Účetnictví 1
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je za pomoci dotazníkového šetření zjistit a analyzovat znalosti a zejména pak rozdíly ve znalostech studentů VŠE kurzu 1FU211 Účetnictví 1 v rozdělení na absolventy gymnázií a obchodních akademií. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická část a jsou zde uvedena některá zajímavá statistická data a informace týkající se systému školství v ČR. Dále je zde vymezen sylabus předmětu 1FU211 Účetnictví 1 na VŠE a osnovy předmětu účetnictví na obchodní akademii a také je tu uvedena struktura učebnic používaných při výuce účetnictví na VŠE a na obchodních akademiích. Praktická část je realizována za účelem dosažení cíle práce a je zaměřena na empirické šetření a následnou interpretaci výsledků. Výsledné hodnoty zjištěné od studentů VŠE porovnávám s hodnotami získanými od žáků čtvrtých ročníků OA Kollárova. Hodnoty získané od studentů VŠE hodnotím zvlášť v rozdělení na absolventy gymnázií a obchodních akademií a ty pak porovnávám. Pro větší názornost jsou v práci užity také tabulky a grafy. V závěru práce jsou shrnuty zjištěné výsledky.
Klíčová slova: OA Kollárova ; absolventi gymnázií vs. absolventi obchodních akademií; 1FU211 Účetnictví 1; dotazníkové šetření; komparace účetních znalostí

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra didaktiky ekonomických předmětů
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Porovnání znalostí z účetnictví studentů gymnasií a studentů obchodních akademií po absolvování studijního předmětu Účetnictví 1
Překlad názvu: Comparison of accounting knowledge of the graduates of grammar schools and business schools after passing the course Accountancy 1
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main goal of this master thesis is to find out and analyze knowledge and differences in knowledge of students of the subject 1FU211 Accountancy 1 divided to the graduates of grammar schools and business schools. The thesis is dividend into two parts. The theoretical part includes some of the interesting stats and information about czech school system. Then describes the syllabus of the subject 1FU211 Accountancy 1 at VŠE and the curriculum of accountancy at business school and also this part includes information about the textbooks, which are used in lessons of accountancy at VŠE and business schools. The practical part -- questionnaires -- is implemented to achieve the objectives of the thesis. The results of students VŠE are compared with the results of students of Business school Kollárova. The results of students VŠE are also interpreted separately divided into results of graduates of grammar schools and business schools. In addition, charts and graphs are used for better presentation of the findings. Finally, the summarized findings are interpreted.
Klíčová slova: comparison of accounting knowledge; Business school Kollárova; graduates of grammar schools vs. business schools; 1FU211 Accountancy 1; questionnaires

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Economic Teaching Methodology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 12. 2013
Datum podání práce: 28. 11. 2014
Datum obhajoby: 04.02.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce45732_xchop15.pdf [1,12 MB]
Oponentura40117_xberk13.pdf [55,06 kB]
Hodnocení vedoucího45732_krpp01.pdf [118,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/45732/podrobnosti