Investigating Risk-On Risk-Off Patterns in Global Financial Markets

Autor práce: Tročil, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Klosová, Anna
Osoba oponující práci: Vanduffel, Steven

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Investigating Risk-On Risk-Off Patterns in Global Financial Markets
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The aim of this thesis is to analyse the increased correlation within four major asset groups (Government Bonds, Equity Indices, Commodities and Currencies) from the beginning of Great Recession till July 2014. The effect of increased correlation is called Risk-On Risk-Off and is connected to problems, where investors struggle to create risk-oriented portfolios and instead minimalize loss. The methods analysing the correlations are Absolute Average Value Index (AAVI) and Heat-map analysis. The AAVI is transforming correlation matrix into a single number and investigating the intensity of correlations. The Heat-map is studying the relationship between any two assets. The results from this study were that the RORO effect was present during Great Recession with intensity never seen before and that in June 2014 the values are close to pre-recession levels.
Klíčová slova: RORO; Financial Markets; Risk-On Risk-Off

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2013
Datum podání práce: 30. 9. 2014
Datum obhajoby: 12.01.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce45645_xtroj14.pdf [2,96 MB]
Oponentura40143_Vanduffel.pdf [66,09 kB]
Hodnocení vedoucího45645_klosova.pdf [65,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/45645/podrobnosti