Nation Branding of Developing Countries

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nation Branding of Developing Countries
Autor práce:
Sendrea, Veronica
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Pavlík, Petr
Osoba oponující práci:
De Castro, Tereza
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This Master's thesis focuses on nation branding in developing countries. Nation branding is an emerging discipline that aims to build and improve a nation's image through the application of marketing techniques. The aim of the thesis is to contextualize the nation branding of developing countries within the broader framework of the theory and practice of nation branding and development studies. The thesis is structured into three chapters. The first chapter offers an introduction into the theory and practice of nation branding and the critique attached to it. The second chapter then looks at how nation branding fits into the wider context of development studies, and the scale of its relevance for developing countries with a special focus on its application for export, FDI and tourism promotion and its significance in development co-operation. The last chapter is dedicated to case studies of application of nation branding in two developing countries: Uruguay and Thailand. The conclusion sums up the results.
Klíčová slova:
FDI promotion; tourism promotion; export promotion; Thailand; Uruguay; developing countries; nation brand; nation branding

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 10. 2013
Datum podání práce:
12. 12. 2014
Datum obhajoby:
12.01.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45118_xsenv00.pdf [874,95 kB]
Oponentura:
39782_xsuct04.pdf [64,27 kB]
Hodnocení vedoucího:
45118_qpavp02.pdf [66,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45118/podrobnosti