Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výkon mandátu poslanců Evropského parlamentu za soc.dem. stranu

Autor práce: Gubáš, Robert
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Reschová, Jana
Osoba oponující práci: Bič, Josef

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Výkon mandátu poslanců Evropského parlamentu za soc.dem. stranu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Charakter výkonu mandátu sociálně demokratického poslance Evropského parlamentu (dále jen EP) má určitá specifika, která ho odlišují od europoslanců ostatních frakcí EP. Práce je svou teoretickou částí zaměřena na historické souvislosti evropské sociální demokracie a na výzvy, kterým musí v současnosti čelit (euroskepticismus, následky hospodářské krize apod.) a také na roli Strany evropských socialistů v celém procesu. Praktickou část tvoří řízené rozhovory s europoslanci za strany ČSSD a SMER - sociálna demokracia. Cílem práce je posoudit míru evropeizace evropské sociální demokracie a rozdíly v národních a evropských aspektech charakteru mandátu sociálně demokratického europoslance.
Klíčová slova: Sociální demokracie; Agenda - setting; Evropeizace; Strana evropských socialistů

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra politologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Výkon mandátu poslanců Evropského parlamentu za soc.dem. stranu
Překlad názvu: Performance of the mandate of a Social Democratic Party Member of the European Parliament
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The Social Democratic MEP mandate performance has certain specific features which distinguish it from mandates of members of other EP fractions. The theoretical part of this thesis focuses on the historical context of European Social Democracy and challenges which it must currently face (euroscepticism, consequences of economic crisis etc.). Furthermore, it considers the role of the Party of European Socialists the whole process. The practical part of this thesis consists of guided interviews with EP Members for ČSSD and SMER - sociálna democracia. The aim of this thesis is to assess the degree of European Social Democracy's Europeanization and differences in national and European aspects of the character of Social Democratic MEP mandate.
Klíčová slova: Social Democracy; Agenda - setting; Europeanization; Party of European Socialists

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2013
Datum podání práce: 15. 1. 2015
Datum obhajoby: 09.02.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce44237_xgubr00.pdf [1,97 MB]
Oponentura40479_bic.pdf [66,90 kB]
Hodnocení vedoucího44237_resch.pdf [69,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/44237/podrobnosti