Ekonomický vývoj SAE so zameraním na vývoj trhu nehnuteľností a cestovného ruchu

Autor práce: Švehlová, Nina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Osoba oponující práci: Klosová, Anna

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonomický vývoj SAE so zameraním na vývoj trhu nehnuteľností a cestovného ruchu
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá ekonomickým vývojom Spojených arabských emirátov a sústreďuje sa na trh nehnuteľností a cestovného ruchu. Prvá kapitola sa venuje makroekonomickým ukazovateľom a zahraničnému obchodu. Druhá kapitola je zameraná na vývoj trhu nehnuteľností v SAE. Tretia kapitola popisuje trh cestovného ruchu SAE. Štvrtá kapitola je venovaná obchodným vzťahov ČR a SAE a perspektívam vzájomnej spolupráce.
Klíčová slova: cestovný ruch; nehnuteľnosti; Spojené arabské emiráty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Ekonomický vývoj SAE so zameraním na vývoj trhu nehnuteľností a cestovného ruchu
Překlad názvu: Economic development of the UAE, with a focus on the development of the real estate market and tourism
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: This thesis is about the economic development of the UAE with a focus on the real estate market and tourism. The first chapter deals with macroeconomic indicators and foreign trade. The second chapter describes the development of the real estate market in the UAE. The third chapter focuses on the tourism market of the UAE. The fourth chapter examines the trade relations of the Czech Republic and the UAE and explores prospects for cooperation.
Klíčová slova: United Arab Emirates; tourism; real estate

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2013
Datum podání práce: 5. 4. 2014
Datum obhajoby: 27.01.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce44097_xsven00.pdf [1,43 MB]
Oponentura39657_klosova.pdf [61,99 kB]
Hodnocení vedoucího44097_gullova.pdf [60,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/44097/podrobnosti