Právní a mimoprávní aspekty přistěhovalectví ve Španělsku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Právní a mimoprávní aspekty přistěhovalectví ve Španělsku
Autor práce:
Svobodová, Tereza
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Hlavičková, Vlasta
Osoba oponující práci:
Grmelová, Nicole
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this master thesis is to present the immigration policy of Spain, with special emphasis on legislation. The thesis is divided into eight chapters. First of all I deal with the political and economical evolution of Spain, and then I concentrate on the evolution of migration changes over time. The core of my thesis is about the Spanish, European and international legislation of immigration, which I apply on two judicial proceedings as an example. The final part is dedicated to different impacts of immigration in Spain and a sociological survey, which demonstrates the opinion of the Spanish people about immigration and immigrants.
Klíčová slova:
legislation; integration policy; immigration policy; immigration; Spain

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Romance Languages
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 9. 2013
Datum podání práce:
18. 2. 2015
Datum obhajoby:
05.02.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
43868_xsvot19.pdf [849,55 kB]
Oponentura:
40433_grmelova.pdf [62,46 kB]
Hodnocení vedoucího:
43868_hlavicko.pdf [60,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/43868/podrobnosti