Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Právní a mimoprávní aspekty přistěhovalectví ve Španělsku

Autor práce: Svobodová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hlavičková, Vlasta
Osoba oponující práci: Grmelová, Nicole

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Právní a mimoprávní aspekty přistěhovalectví ve Španělsku
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je představit imigrační politiku Španělska s důrazem na právní úpravu věnovanou přistěhovalcům. Práce je dělena do osmi kapitol, v nichž se nejprve zabývám politickým a ekonomickým vývojem Španělska, posléze se soustředím na vývoj migrace v čase, předkládám španělskou, ale také mezinárodní a evropskou právní úpravu z oblasti imigrace a její aplikaci při dvou soudních řízeních. Práci zakončuji dopady přistěhovalectví na Španělsko a nechybí ani interpretace průzkumu o imigraci a imigrantech mezi domácím obyvatelstvem.
Klíčová slova: právní úprava; integrační politika; Španělsko; přistěhovalectví; imigrační politika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra románských jazyků
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Právní a mimoprávní aspekty přistěhovalectví ve Španělsku
Překlad názvu: Legal and non-legal aspects of immigration in Spain
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this master thesis is to present the immigration policy of Spain, with special emphasis on legislation. The thesis is divided into eight chapters. First of all I deal with the political and economical evolution of Spain, and then I concentrate on the evolution of migration changes over time. The core of my thesis is about the Spanish, European and international legislation of immigration, which I apply on two judicial proceedings as an example. The final part is dedicated to different impacts of immigration in Spain and a sociological survey, which demonstrates the opinion of the Spanish people about immigration and immigrants.
Klíčová slova: legislation; integration policy; immigration policy; immigration; Spain

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Romance Languages
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2013
Datum podání práce: 18. 2. 2015
Datum obhajoby: 05.02.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce43868_xsvot19.pdf [849,55 kB]
Oponentura40433_grmelova.pdf [62,46 kB]
Hodnocení vedoucího43868_hlavicko.pdf [60,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/43868/podrobnosti