Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Česko-arabské kulturní standardy

Autor práce: Holá, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci: Vojtíšček, Zdeněk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Česko-arabské kulturní standardy
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o tématu česko-arabských kulturních standardů. Hlavním cílem práce je identifikovat česko-arabské kulturní standardy a konfrontovat zjištěné výsledky s teoretickými východisky. Teoretická část popisuje pojmy kultura, interkulturní komunikace a dále pak dimenze Hofstedeho, Trompenaarse a kulturní standardy dle Thomase. Praktická část je zaměřena na samotné Spojené arabské emiráty a jejich základní charakteristiky, na historii, kulturu, náboženství a dále se praktická část věnuje identifikaci jednotlivých kulturních standardů, porovnání zjištěných výsledků s teorií a doporučení pro jednotlivce, kteří plánují do Spojených arabských emirátů vycestovat. Klíčová slova: kultura, kulturní dimenze, Geert Hofstede, Fons Trompenaars, kulturní standardy, Alexander Thomas, Česká republika, Češi, Spojené arabské emiráty, Arabové.
Klíčová slova: kulturní dimenze; kultura; kulturní standardy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Česko-arabské kulturní standardy
Překlad názvu: Czech-Arab Cultural Standards
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This master thesis is focused on Czech-Arab cultural standards. The main aim of this work is to define Czech-Arab cultural standards and compare them with the theory. The teoretical part of the thesis concentrates on culture, intercultural communication and Hofstede's and Trompanaars's cultural dimensions and also Thomas's cultral standards. The practical part of thesis is focused on the United Arab Emirates, basic information about Emirates, history, arab culture and religion and in the practical part are identified arab cultural standards and they are compred with theory. At the end of the thesis are provided recommendations to Czech travelling to the United Arab Emirates. Key words: culture, culture dimensions, Geert Hofstede, Fons Trompenaars, cultural standards, Alexander Thomas, Czech republic, Czech people, the United Arab Emirates, Arab people.
Klíčová slova: Cultural Standards; Cultural dimensions; Culture

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 3. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 20.05.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce46842_xholk12.pdf [1,47 MB]
Oponentura42387_Vojtíšček.pdf [59,93 kB]
Hodnocení vedoucího46842_kheler.pdf [60,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/46842/podrobnosti