Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Intellectual Property and Access to Medicines: Patent Pooling as Access Enabler in Pharmaceutical Industry

Autor práce: Nemkyová, Renata
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci: Müller, David

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Intellectual Property and Access to Medicines: Patent Pooling as Access Enabler in Pharmaceutical Industry
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The doctrine of intellectual property is based on the assumption that the exclusivity to commercialize a novel product granted to an inventor creates incentives to conduct research. In some areas, however, intellectual property can constitute a barrier to development of social welfare. In the area of access to medicines in developing countries, the intellectual property-related problem can take two forms. When needed products are not being developed and thus do not exist, lack of availability occurs. Lack of accessibility, on the other hand, arises when necessary medicines do exist, but their prices are prohibitive for people from resource-poor countries. Based on a detailed analysis of the patent and trade environment in the pharmaceutical sector, the thesis examines the potential of patent pooling as a joint intellectual property management strategy to increase access to medicines within the existing international intellectual property system. Particularly, it analyzes the effects of an existing pharmaceutical pool, the Medicines Patent Pool, on accessibility of antiretroviral medicines in low and middle income countries.
Klíčová slova: Development ; TRIPS; Trade in Antiretrovirals; Intellectual Property Management; Pharmaceutical Industry; Patent Pooling; Medicines Patent Pool

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 7. 2014
Datum podání práce: 20. 4. 2015
Datum obhajoby: 05.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce45281_xnemr00.pdf [1,41 MB]
Oponentura41863_xmuld00.pdf [65,15 kB]
Hodnocení vedoucího45281_sterbovl.pdf [64,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/45281/podrobnosti