Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Bezpečnost webových aplikací

Autor práce: Šmolík, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Osoba oponující práci: Mészáros, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Bezpečnost webových aplikací
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zaměřuje na oblast bezpečnosti webových aplikací s důrazem na platformu ASP.NET MVC. Primárním cílem je vytvoření ucelené metodiky pro systematické ověření bezpečnosti webové aplikace, která popisuje konkrétní implementační detaily určené vývojářům a testerům. Metodika čerpá kategorizaci, technické detaily i jednotlivé zranitelnosti z více zdrojů a doplňuje je o konkrétní příklady. Práce je přínosná pro vývojáře a testery zmíněné platformy především proto, že přináší podrobné informace, které dostupné metodiky nezahrnují.
Klíčová slova: bezpečnost; web; ASP.NET MVC; metodika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Bezpečnost webových aplikací
Překlad názvu: Web application security
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis is focused on a web application security subject with an emphasis on ASP.NET MVC platform. Its primary objective is to create a comprehensive methodology for systematic verification of web application security, which contains specific implementation details intended for developers and testers. The methodology takes categorization, technical details and individual vulnerabilities from multiple sources and enhances them with specific examples. Work is valuable for developers and testers of mentioned platform mainly because it provides detailed information not included in available methodologies.
Klíčová slova: security; web; ASP.NET MVC; methodology

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 7. 2014
Datum podání práce: 11. 5. 2015
Datum obhajoby: 03.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce48919_xsmom12.pdf [1,56 MB]
Veřejná příloha11081_xsmom12.zip [6,64 MB]
Oponentura40666_xmesj900.pdf [56,83 kB]
Hodnocení vedoucího48919_buchalc.pdf [180,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/48919/podrobnosti