Bezpečnost webových aplikací

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Bezpečnost webových aplikací
Autor práce:
Šmolík, Marek
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Buchalcevová, Alena
Osoba oponující práci:
Mészáros, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis is focused on a web application security subject with an emphasis on ASP.NET MVC platform. Its primary objective is to create a comprehensive methodology for systematic verification of web application security, which contains specific implementation details intended for developers and testers. The methodology takes categorization, technical details and individual vulnerabilities from multiple sources and enhances them with specific examples. Work is valuable for developers and testers of mentioned platform mainly because it provides detailed information not included in available methodologies.
Klíčová slova:
security; web; ASP.NET MVC; methodology

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 7. 2014
Datum podání práce:
11. 5. 2015
Datum obhajoby:
03.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48919_xsmom12.pdf [1,56 MB]
Veřejná příloha:
11081_xsmom12.zip [6,64 MB]
Oponentura:
40666_xmesj900.pdf [56,83 kB]
Hodnocení vedoucího:
48919_buchalc.pdf [180,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48919/podrobnosti