Religious Pluralism in Sub-Saharan Africa: Political Implications

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Religious Pluralism in Sub-Saharan Africa: Political Implications
Autor práce:
Lackovičová, Eva
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Lehmannová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Kochan, Jan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The master's thesis 'Religious Pluralism in Sub-Saharan Africa: Political Implications' is divided into three chapters which aim at defining the region of Sub-Saharan Africa, and further introducing the concept of religious pluralism, religion and its impact on politics and security situation in general and in Nigeria, which was chosen for the case study. The aim was to find out how religion influences society, politics and conflicts in Nigeria. In a region where religion is very important, an analysis of all these factors is interesting and crucial for future developments.
Klíčová slova:
politics; religion; religious pluralism; Nigeria; Sub-Saharan Africa; conflict; elections

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 6. 2014
Datum podání práce:
15. 5. 2015
Datum obhajoby:
27.05.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48475_xlace00.pdf [1,58 MB]
Oponentura:
41550_kochan.pdf [67,11 kB]
Hodnocení vedoucího:
48475_lehmann.pdf [63,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48475/podrobnosti