Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Marketing na sociálních sítích se zaměřením na LinkedIn ve společnosti CertiCon, a.s.

Autor práce: Kulišová, Linda
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sedláček, Jiří
Osoba oponující práci: Mrázová, Kateřina

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketing na sociálních sítích se zaměřením na LinkedIn ve společnosti CertiCon, a.s.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na možnosti marketingu na sociální síti LinkedIn. První kapitola popisuje základní sociální sítě a jejich marketingové prostředí. Druhá kapitola se následně detailně věnuje sítí LinkedIn. Třetí kapitola se krátce věnuje společnosti CertiCon, a.s. a jejímu dosavadnímu působení na síti LinkedIn. Čtvrtá kapitola je již empirickou částí, zde jsou uvedeny konkrétní změny na firemním profilu společnosti.
Klíčová slova: sociální sítě; marketing; LinkedIn

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Marketing na sociálních sítích se zaměřením na LinkedIn ve společnosti CertiCon, a.s.
Překlad názvu: Marketing on social networks, focusing on the use of LinkedIn by CertiCon, a.s.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis focuses on marketing options on the social network LinkedIn. The first chapter defines basic social networks and their marketing environment. The second chapter describes network LinkedIn in deatil. The third chapter presents briefly the company CertiCon, a.s. and it's previous activity on the network LinkedIn. The last chapter is an empiric part of the thesis, here are stated concrete changes in the company's LinkedIn profile.
Klíčová slova: marketing; social networks; LinkedIn

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 5. 2014
Datum podání práce: 15. 4. 2015
Datum obhajoby: 02.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce48016_xkull13.pdf [2,07 MB]
Oponentura42314_Mrázová.pdf [290,60 kB]
Hodnocení vedoucího48016_sedlacek.pdf [64,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/48016/podrobnosti