Bezpečnost a analýza rizik v praxi

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Bezpečnost a analýza rizik v praxi
Autor práce:
Hlahůlek, Jakub
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Luc, Ladislav
Osoba oponující práci:
Mildeová, Stanislava
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem práce bude seznámit se s problematikou bezpečnosti aktiv společnosti. Prakticky ověřit metody řízení bezpečnosti informací ve firmách, pomocí příslušných norem. Poté provést analýzu rizik na konkrétní firmě a vyhodnotit tím nejzávažnější rizika. Na závěr navrhnout v kooperaci s vlastníkem této firmy vytvoření bezpečnostních opatření zabraňujících vzniku analyzovaných rizik
Klíčová slova:
Bezpečnost informací ; aktivum; identifikace rizik; hrozba; hodnocení rizik; ošetření rizik; analýza rizik

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Bezpečnost a analýza rizik v praxi
Překlad názvu:
Safety and risk analysis in practice
Autor práce:
Hlahůlek, Jakub
Typ práce:
Bakalářská práce / Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Luc, Ladislav
Osoba oponující práci:
Mildeová, Stanislava
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this work is getting acquainted with the safety of the companie's assets. To practicly verify the information methods of security management on companies implemented through adequate standards. Then perform risk analysis on a specific company and assess the most serious risks. In conclusion propose safety measures to prevent risks which have been analyzed in cooperation with the owner of this company.
Klíčová slova:
asset; threat; treatment of risks; Security of informations; risk assessment; risk identification; risk analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 12. 2014
Datum podání práce:
30. 6. 2015
Datum obhajoby:
17.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51020_xhlaj48.pdf [973,41 kB]
Veřejná příloha:
11206_xhlaj48.xlsx [20,38 kB]
Veřejná příloha:
11207_xhlaj48.xlsx [23,64 kB]
Oponentura:
40757_mildeova.pdf [450,90 kB]
Hodnocení vedoucího:
51020_lucl01.pdf [117,08 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51020/podrobnosti