Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

JSF framework pro komplexní vizualizaci dat

Autor práce: Linha, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šlajchrt, Zbyněk
Osoba oponující práci: Vitinger, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: JSF framework pro komplexní vizualizaci dat
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na vývoj JSF frameworku poskytující komponenty pro komplexní datové vizualizace. Její cíl se skládá z realizace API pro tvorbu JSF komponent vykreslujících komplexní grafy založené na JavaScript knihovně C3.js a z následné implementace sady komponent grafů za použití tohoto API. Přínosem této práce je tedy knihovna poskytující nástroj pro tvorbu nových JSF komponent založených na C3.js společně se sadou okamžitě použitelných komponent. Na počátku je provedena rešerše relevantních JSF knihoven, pokračováno je analýzou a návrhem API. Na tomto základě je implementováno API, ve kterém je následně realizována komponentová sada. Součástí práce je uživatelská příručka, referenční příručka API a prezentační web implementovaných komponent.
Klíčová slova: C3.js; JavaServer Faces; vývoj JSF komponent; vizualizace dat; JSF knihovna komponen

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: JSF framework pro komplexní vizualizaci dat
Překlad názvu: JSF Framework for Complex Data Visualization
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis is focused on the development of JSF framework providing components for complex data visualizations. Its objective consists of the implementation of the API for creating JSF components rendering complex charts based on the JavaScript library C3.js and subsequent implementation of a set of chart components using this API. The contribution of this thesis is a library providing a tool for creating new JSF components based on C3.js together with a set of ready to use components. It begins with research of relevant JSF libraries, following with API analysis and design. Based on that is API implemented, in which a component set is then created. As a part of this work is a user guide, API reference guide and presentation web of implemented components.
Klíčová slova: JSF component library; data visualization; C3.js; JavaServer Faces; JSF component development

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 1. 2015
Datum podání práce: 20. 5. 2015
Datum obhajoby: 04.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce50812_xlinm00.pdf [2,20 MB]
Veřejná příloha11162_xlinm00.zip [398,55 kB]
Oponentura41345_Vitinger.pdf [55,47 kB]
Hodnocení vedoucího50812_xslaz900.pdf [100,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/50812/podrobnosti