Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Využití přímého prodeje firmou Avon Cosmetics se zaměřením na online prodej

Autor práce: Marchynová, Mária
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zamykalová, Miroslava
Osoba oponující práci: Lišková, Marta

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití přímého prodeje firmou Avon Cosmetics se zaměřením na online prodej
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na analýzu online marketingu a prodeje společnosti Avon Cosmetics, jakožto společnosti využívající typ osobního a přímého prodeje. První kapitola je zaměřená na představení společnosti Avon Cosmetics. Druhá kapitola je věnovaná osobnímu a přímému prodeji. Ve třetí kapitole je analyzován přímý marketing, jak z teoretického, tak z praktického hlediska na příkladu firmy Avon Cosmetics. Čtvrtá kapitola je věnována internetovému marketingu s konkrétní analýzou internetového marketingu firmy Avon Cosmetics. V páté kapitole jsou popsány druhy podpory prodeje na internetu s následnou analýzou druhů používaných firmou Avon Cosmetics. Poslední šestá kapitola je věnována internetovým komunikačním prostředkům, taktéž s praktickou ukázkou na příkladu firmy Avon Cosmetics.
Klíčová slova: sociální média; Avon; přímý prodej; přímý marketing; internetový marketing; online prodej; osobní prodej

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití přímého prodeje firmou Avon Cosmetics se zaměřením na online prodej
Překlad názvu: Application of a Direct Selling by Avon Cosmetics Company with Focus on Online Selling
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The principal aim of this thesis is to analyze online marketing and selling of Avon Cosmetics company, focusing on it's personal and direct selling. The first chapter introduces the company and the second deals with personal and direct selling. Theoretical part, which forms the third chapter of the thesis, characterizes direct marketing and its practical application within the company. The fourth chapter is dedicated to internet marketing with an example analysis of Avon Cosmetics. Types of internet sales support are defined in the chapter five, as well as the analysis of their applications in case of Avon Cosmetics. The last, sixth chapter, is dedicated to internet communication tools, with examples based on Avon Cosmetics company.
Klíčová slova: Avon; direct selling; direct marketing; personal selling; internet marketing; online selling; social media

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 6. 2014
Datum podání práce: 5. 5. 2015
Datum obhajoby: 03.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce48171_xmarm92.pdf [1,36 MB]
Neveřejná přílohaNeveřejný soubor
Neveřejná přílohaNeveřejný soubor
Neveřejná přílohaNeveřejný soubor
Oponentura41085_Lišková.pdf [318,65 kB]
Hodnocení vedoucího48171_zamykalo.pdf [60,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/48171/podrobnosti