OHROŽENÉ SKUPINY NA TRHU PRÁCE, ZAMĚSTNÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH OSOB V ČR V ROCE 2014

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
OHROŽENÉ SKUPINY NA TRHU PRÁCE, ZAMĚSTNÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH OSOB V ČR V ROCE 2014
Autor práce:
Hrubcová, Lucie
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Vostrovská, Zdenka
Osoba oponující práci:
Barák, Vladimír
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis is focused on endangered groups at the labour market, especially on employments of prisoners. Theoretical part is composed of the description of the characteristics of labour market, unemployment and there is also a list of threatened groups at labour market. This part is completed by statistics. The practical part is analyzing employments of prisoners during their imprisonment. For this analysis was used a survey for employers, for who prisoners from Opava prison were working in 2014. There were also a interview with prisoners and SWOT analysis was made. According to hypothesis of this paper employment of prisoners is good for employers and for prisoners as well. Based on the data analysis, which I have collected, the hypothesis can be confirmed. For employers is employment of prisoners good especially for convenient economic aspect and for prisoners appreciate that they get in touch with people, earn some money and time in prison flows much faster. Issue of these days is how to deal with decreasing number of prisoners who are able to work outside the prison gate.
Klíčová slova:
uneployment; prisoners; imprisonment; engangered groups; labour market

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 3. 2015
Datum podání práce:
30. 4. 2015
Datum obhajoby:
15.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
51937_xhrul14.pdf [2,93 MB]
Oponentura:
42673_barv02.pdf [355,90 kB]
Hodnocení vedoucího:
51937_vosz01.pdf [336,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/51937/podrobnosti