Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Implementace mHealth do oblasti fyzioterapie

Autor práce: Nguyen, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Osoba oponující práci: Voříšek, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Implementace mHealth do oblasti fyzioterapie
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na implementaci mHealth do oblasti fyzioterapie, konkrétně do metody Manuální fyzioterapeutické korekce (MFK). Cílem práce je zanalyzovat procesy fyzioterapeuta pracujícího s metodou MFK a na základě této analýzy do procesů vhodně implementovat řešení mHealth. V úvodní části je definován pojem mHealth a jeho vztah k eHealth. Další část se zaměřuje na legislativní a technologické předpoklady implementace řešení mHealth. Třetí a nejdůležitější část je věnována analýze procesů fyzioterapeuta a výběru vhodných mHealth řešení. Poslední část se věnuje vyhodnocení úspěšnosti implementace a zhodnocení přínosů implementace pro fyzioterapeuta.
Klíčová slova: legislativa; standardy; monitorování pacienta; mHealth; manuální fyzioterapeutická korekce; fyzioterapie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Implementace mHealth do oblasti fyzioterapie
Překlad názvu: Implementation of mHealth into Physiotherapy
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis is focused on implementation of mHealth into physiotherapy field, specifically into Manual physiotherapeutic correction method (MPC). The aim of this thesis is to analyze processes of physical therapist working with MPC method and to appropriately implement mHealth solutions based on this analysis. In the introductory section the term mHealth and its relationship with eHealth are defined. The next section is focused on legislative and technological conditions of mHealth solutions implementation. The third and most important section is dedicated to the analysis of therapist's processes and selection of appropriate mHealth solutions. The last section is dedicated to the success evaluation of implementation and the evaluation of implementation benefits for a physical therapist.
Klíčová slova: standards; legislation; physiotherapy; patient monitoring; mHealth; manual physiotherapeutic correction

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2014
Datum podání práce: 6. 5. 2015
Datum obhajoby: 25.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce49986_xngut53.pdf [2,74 MB]
Oponentura41050_vorisek.pdf [164,31 kB]
Hodnocení vedoucího49986_xpotm03.pdf [2,06 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/49986/podrobnosti