Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Company, its performance and perceived employer attractiveness

Autor práce: Musilová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci: Králová, Tereza

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Company, its performance and perceived employer attractiveness
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This thesis analyses influencers of employer attractiveness with high focus on company performance and other elements concerning company as such. Theoretical part of this thesis aims to bring relevant background for the practical analysis. In particular, it examines areas such as talent management, employee value proposition and employer branding and their connection to employer attractiveness. Practical part identifies objective and subjective drivers of employer attractiveness. This part consists of three analyses: Questionnaire, Correlation Analysis and RPC Graduate Survey. Triangulation of all three analyses brings complex results concerning employer attractiveness influencers. Empirical part works towards answering of research questions and creating a recommendation manual that shall help companies to become attractive employers.
Klíčová slova: employer attractiveness; employer branding ; human resources; talent management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 6. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 08.06.2015
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce48422_xmusj00.pdf [11,82 MB]
Veřejná příloha11289_xmusj00.pdf [6,86 MB]
Oponentura42937_francovt.pdf [63,68 kB]
Hodnocení vedoucího48422_danielap.pdf [378,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/48422/podrobnosti