Značka kvality Regionální potravina jako nástroj podpory lokální produkce

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Značka kvality Regionální potravina jako nástroj podpory lokální produkce
Autor práce:
Kubíková, Klára
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Chylíková, Hana
Osoba oponující práci:
Pešková, Jitka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Local food is a current topic within the Czech food market. The Thesis is focused on the food quality mark "Regionalni potravina" as an instrument for local production promotion. Aim of the thesis is to verify whether labeling local food with the quality mark "Regionalni potravina" contributes to the local food production. An analysis has been performed, that focuses on The Ministry of Agriculture of the Czech Republic's project "Regionalni potravina" in The Usti Region. The analysis contributes to the current local food issue from the perspective of consumers and producers. A questionnaire survey among The Usti Region's consumers and local food producers, that were awarded the quality mark, has been performed. Half of the respondents claim to consume local food, they appreciate its quality and clear origin. The food quality mark "Regionalni potravina" has appealed to the consumers, thus they are motivated to buy local products. That leads to promotion of local food production. The survey was able to prove that the food quality mark "Regionalni potravina" truly leads to promotion of local food production. Considering these conclusions and consumers' attitude towards local food, it would be worth considering to promote a wider range of local food producers who meet the quality and local origin requirements.
Klíčová slova:
local production; small and medium food and agriculture enterprises ; local food; food quality mark; Regionalni potravina

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 9. 2013
Datum podání práce:
30. 4. 2015
Datum obhajoby:
03.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
44123_xkubk00.pdf [2,58 MB]
Oponentura:
41900_Pešková.pdf [388,08 kB]
Hodnocení vedoucího:
44123_chylik.pdf [62,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/44123/podrobnosti