Vliv politicko-ekonomické situace v Argentině na spor o Malvíny/Falklandské ostrovy

Autor práce: Houšková, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kochan, Jan
Osoba oponující práci: Melounová, Irena

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv politicko-ekonomické situace v Argentině na spor o Malvíny/Falklandské ostrovy
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje argentinsko-britskému sporu o Falklandské ostrovy. Zkoumá argentinský postoj a přístup k jeho řešení, přičemž se zaměřuje na vliv domácích politických a ekonomických podmínek. Je zde shrnut argentinský postup v rámci sporu s přihlédnutím k vývoji argentinského politického systému a ekonomiky. Následně je popsáno, jak a do jaké míry domácí situace v Argentině formovala podobu daného sporu a proč spor nebyl dosud vyřešen.
Klíčová slova: domácí politika; ekonomika; Falklandské ostrovy; územní spory; Argentina

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv politicko-ekonomické situace v Argentině na spor o Malvíny/Falklandské ostrovy
Překlad názvu: The impact of political and economic situation in Argentina on the dispute over the Falkland Islands
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis is dedicated to the Falkland Islands dispute between Argentina and the United Kingdom. It investigates Argentina's stand on the issue and its solution, while focusing on domestic political and economic conditions, and their influence on the dispute. Argentina's steps to reaching a solution and developments in Argentinian political system and economy are summarised. Consequently, it is discussed how and to which degree domestic conditions in Argentina have influenced the issue of Falkland Islands and why it has not been solved yet.
Klíčová slova: domestic politics; Falkland Islands; economy; territorial disputes; Argentina

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 3. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 10.06.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce47177_xhoul11.pdf [917,58 kB]
Oponentura42425_xmeli03.pdf [66,51 kB]
Hodnocení vedoucího47177_kochan.pdf [64,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/47177/podrobnosti